Ноокен районунун социалдык абалы   

Ноокен
райондук администрациясынын расмий сайты

Жаңылыктар Жарыя Токтомдор Буйруктар Мыйзамдар

Ноокен районунун социалдык абалы

2014-жыл ичинде социалдык тармакта аткарылган иштер боюнча маалымат

Социалдык төлөмдөрдү өндүрүү боюнча: Райондук Социалдык фонд башкармасы боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүн жыйноо 2014-жылдын 12 айында жалпы районго 317 млн сом план-тапшырма жеткирилген болсо, иш жүзүндө 326млн 391 миң сом жыйналып план-тапшырма 103,0%га же башкача айтканда 9 млн 391миң сомго ашыгы менен аткарылган, анын ичинен декабрь айында 45млн сом план берилген болсо, иш жүзүндө 45млн. 722 миң сом жыйналып план-тапшырма 101,6%га аткарылган. Мындан сырткары 2014-жылдын 12 айында 896 мин 900 сом пеня штрафтар өндүрүлдү.
1-январь 2014-жылга карата карыздын суммасы 4 млн 554 мин сомду түзүп, 1-январь 2013-жылга салыштырмалуу 13 млн 456 мин сомго кыскарган, ал эми 1-январь 2015-жылга карата 265мин сом болуп, 1-январь 2014-жылга салыштырмалуу 4 млн 289 мин сомго кыскарган.
2014-жылдын 12 айында пенсия төлөө үчүн 583 млн 493миң сом керектенип толугу менен каржылоо болгон, анын ичинен 279 млн 253миң сому Кыргыз почтасы аркылуу, ал эми 304 млн 240миң сому Ноокен райондук РСК жана Айыл банкы аркылуу таркатылган.
Райондун калкын социалдык жактан коргоо багытында аткарылган иштерге токтолсок: Райондук социалдык жактан коргоо башкармасы тарабынан 2015-жылдын 1-январь айына карата 1378 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 29млн. 79миң сомдук бирдиктүү ай сайын берилүүчү жана 1213 үй-бүлөгө 39млн. 53миң сомдук социалдык пособие, жалпы суммасы 68млн. 132 миң сомду түзгөн мамлекеттик пособиелер чектелди.
Жалпы район боюнча 2014-жылдын 1-январына пособие алуучу балдардын саны 6279 болгон болсо, учурда 4346 бала болуп 1933 балага азайган, башкача айтканда 30,8%ке азайган. Чектелген сумма 2014-жылдын 1-январына 32 млн 436миң сом болгон болсо, 2015-жылдын 1-январына 28 млн. 661миң сом чектелди, 11,4%ке азайган. Былтыркы жылга салыштырмалуу азайганынын себеби үй бүлөнүн жыйындык кирешесин эсептөөдө жерге болгон нормативдер көбөйгөндүгүнө байланыштуу жана райондо жакырчылык деңгээли төмөндөгөнүнө байланыштуу пособие алуучулардын саны азайган. Акчалай компенсация чектөө боюнча 2015-жылдын 1-январына 19 категориядагы 690 атуулга 23млн 229миң сом акчалай компенсация жана 18 согуш ардагерине 1млн 149 миң сом түбөлүктүү стипендия төлөндү. Жалпы район боюнча 690 атуулга 24 млн. 378миң сом каржыланды. Ошондой эле ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 1-тайпадагы 15 атуулга, 2-тайпадагы 15 атуулга ден соолугун чыңдоо үчүн санаторияларга жолдомо акысыз берилди, 21 атуул майыптык кресло-коляска менен камсыз болду.
Район боюнча 23252 кожолук үй-бүлөөнүн ичинен социалдык паспорт толтуруунун жыйынтыгы менен кирешеси 705 сомго чейинки өтө жакыр үй-бүлөлөрдүн саны 3859 үй-бүлө болсо, жөлөк пул алуучулардын саны 1378 үй-бүлөөнү түзүп жалпы кожолуктун 5,9%ы мамлекеттик жөлөк пул алуучуларды түздү.

Район боюнча жакырчылык деңгээли 2014-жылдын 1-июлуна карата 29,9% түзөт
Жылдар Калктын саны Жакыр кожолуктун саны Өтө жакыр Орто жакыр Жакыр %
2010-ж 117900 8848 3850 2910 2088 39,8
2011-ж 119735 8226 3846 2688 1692 36,0
2012-ж 121866 8130 3844 2630 1656 35,6
2013-ж 124265 7586 3949 2190 1447 32,6
2014-ж 126518 6959 3859 1844 1256 29,9

Район боюнча жакырчылык деңгээли 2013-жылга 32,6% болгон болсо, 2014-жылга 29,9% болуп, 2,7% азайган. Жакырчылыктын азаюусунун себеби айыл округдарынын берген маалыматына негиз жашылча жемиш түшүмдүүлүгүнүн жакшы болгонунан, жаңы жумуш орундары түзүлгөндүгүнөн, чет өлкөлөрдө иштеген мигранттардын эсебинен жана ар бир жакыр үй-бүлө менен жеке түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аларга материалдык колдоо көрсөтүүнүн натыйжасынан жакырчылык деңгээли район боюнча 2,7% га азайган.
Райондун калкын жумуш менен камсыз кылуу багытында: 2015-жылдын 1-январына карата 1287 адам жумуш издеп кайрылып, анын ичинен 203 адамга жумушсуз статусу берилди. Жыл башынан бери 539 жумушсуз жумушка жөнөтүлдү, 2013-жылы 395 жумушсуз жумушка жөнөтүлгөн болсо, өткөн жылга салыштырмалуу жумушка жөнөтүлгөндөр 136,4%ды түзөт. 2015-жылдын 1-январына карата райондук бөлүмдө 1804 адам жумуш издөөчү катары каттоодо турат, 754 адам жумушсуздук статуска ээ (анын ичинен 533 аялдар, 277 жаштарды түзөт). Официалдуу жумушсуздук деңгээли экономикалык активдүү калкка карата 1,3 %ды түзөт. 2014-жыл ичинде райондун аймагында 3400 жаны жумуш орундары түзүлдү жана калыбына келтирилди. Анын ичинен: курулушта 120, соода тармагында 1462, мейманкана жана ресторандарда 6, транспорт жана байланыш 88, Билим берүү тармагында 25, коммуналдык, социалдык жана жеке тейлөөлөрдү көрсөтүү 163, айыл чарбасында 981. Кесипке окутуу, кайра окутуу, квалификациясын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 31-мартындагы №175-токтомунун негизинде 162 жумушсуз кыска мөөнөттүү окууга жөнөтүлдү. Окуу негизинен “компьютердик курс”, “чач тарачтык курс”, “электр газ менен ширетүүчү”, “жыгач уста”, “айдоочу”, “аарычы” кесиптери боюнча.
Ноокен райондук билим берүү бөлүмү боюнча: Райондук билим берүү бөлүмүндө 2014-2015-окуу жылына карата жалпы билим берүүчү 55 мектепте 1011 класс комплектиси түзүлүп, ал класстарда бүгүнкү күндө 23477 окуучу окуп жатышат.
Ал эми мектепке чейинки билим берүүчү мекемелердин саны 29, бала бакчадагы балдардын саны 2566. Бардык мектептер мамлекеттик каттоо бөлүмүнөн мамлекеттик актыларды толук алышкан.
Бүгүнкү күндө райондук билим берүү тармагында 1390 мугалим эмгектенет. 2014-2015-окуу жылында районубуздун мектептерине 19 жаш адис келип жумушка орношкон. Акыркы үч жыл ичинде мектептер 145 жаш адис менен толукталган, бирок ошону менен бирге эле ээлеген кызматтарын таштап, башка структураларга 181 мугалим мектептен кеткен.
2014-жыл ичинде райондук билим берүү бөлүмүнө 3-кыргыз класстар үчүн “Адабий окуу” 1830 даана, мугалимдер үчүн колдонмолор 192 даана жана 7908 даана китептер жалпы суммасы 940миң 400 сомдук алынып келинип мектептерге таркатылды. Окуу китептери менен камсыздоо көрсөткүч окутуу тилдери боюнча төмөнкүдөй;
- окутуу кыргыз тилиндеги мектептер: 86%
- окутуу орус тилиндеги мектептер: 53%
- окутуу өзбек тилиндеги мектептер: 66%
Жалпы республикалык тестирлөө боюнча окуучулар 2013-жылы эн жогорку балл 194 бал болгон болсо, 2014-жылы 206 бал алышкан.

Окуучулардын билим сапатынын көрсөткүчтөрү:

Мазмуну 2009-2010жж 2010-2011жж 2012-2013жж 2013-2014жж
1 Окуучулардын билим сапаты 51-51,5% 49-50% 52% 52%
1-4-класстарда 65-70% 65-75% 68-76% 70-76%
5-9-класстарда 43-47% 45% 46% 48%
10-11-класстарда 43-45% 43% 44% 46%
2 Олимпиадалык көрсөткүч
Областтык предметтик олимпиадада окуучулардын ээлеген орду 1-орун-1
2-орун-5
3-орун-6
1-орун-3
2-орун-10
3-орун-11
1-орун-3
2-орун-6
3-орун-12
1-орун-2
2-орун-5
3-орун-8
Республикада 2-орун-1 2-орун-1 Жок 4-орун
3 Республикалык тестирлөө 217 балл 189 балл 194 балл 206 балл
4 Артыкчылык күбөлүк алган окуучулар 133 208 124 130
5 Өзгөчө аттестат алганы 101 191 - 1

Саламаттыкты сактоо тармагы боюнча: Райондо 2 аймактык оорукана, 3 участкалык оорукана, 4 жеке менчик оорукана, 2 үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору, 17 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу жана 18 фельдшердик акушердик пункт, 1 стоматология поликлиникасы, 2 жеке менчик стоматология кабинети, 1 регионалдык медициналык борбору, 1 жеке менчик “Керемет” атындагы санаториясы, 1 Масы айылындагы жеке менчик медициналык борбору, 1 санэпидкөзөмөлдөө борбору, «Ноокенфармация» акционердик коому жана 15ден ашык жеке менчик аптекалар иштейт.
Район боюнча Ноокен жана Кочкор-Ата үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун берген маалыматына ылайык оорулуулардын 2014-жыл ичиндеги негизги көрсөткүчтөрү.

Оорунун аталыштары 2013-жыл 2014-жыл
1 Жалпы өлүм 100миң калктын ичиндеги 627 678
2 Энелердин өлүмү 10000 төрөгөн аялдардын ичинен 1 2
3 Наристелердин өлүмү төрөлгөн 1000баланын ичиндеги 38 41
4 Анын ичинде башка региондон келген ымыркайдын өлүмү 3 2
5 Баардык төрөлгөн наристелер 2892 3317
6 Район боюнча жалпы оору 100миң калктын ичиндеги 21537 17726
7 Жугуштуу ичеги карын оорулары 1085 1223
8 Бруцеллез оорусу 70 56
9 Кургак учук менен ооругандар 80 94
10 Богок оорусу 307 325
11 Ич келте оорусу: 25 44
12 Аз кандуулук 1000 аял ичиндеги 1917 2189
13 Курч респиратордук вирустук инфекция 8317 3283
14 Жугуштуу сары оорусу 100миң калктын ичиндеги 528 478
15 Сифилис 100миң калктын ичиндеги 3 -
16 СПИД(ВИЧ) 100миң калктын ичинде - -
17 Анын ичинде балдар - -
18 Сибир жарасы 1 -
19 Кутурма - -
20 Ичеги карын мителери 212 196
20 Безгек - -

Ноокен жана Кочкор-Ата үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жүргүзгөн иштеринин натыйжасында райондун аймагында жалпы оору, Бруцеллез, Курч респиратордк вирустук инфекция оорсу, жугуштуу сары оорсу, ичеги-карын мите оорулары азайган. Бирок ошол эле учурда райондук саламаттыкты сактоо тармагынын өз деңгээлинде иш алып барбаганынын натыйжасында былтыркы жылга салыштырмалуу райондо энелердин өлүмү 1 энеге, наристелердин өлүмү 3 балага, Кургак учук оорусу 14 оорулууга, Богок оорусу 18 оорулууга, ич келте оорусу 19 оорулууга, жугуштуу ичеги карын оорулары 138 оорулууга жана ошондой эле аялдардын аз кандуулугу 272 оорулууга былтыркы жылга салыштырмалуу көп катталган. Орулуулардын былтыркы жылга караганда көп катталышынын себебин миграция маселеси, аба ырайынын тез өзгөрүүсүнөн кан басымынын жогорулашына таасир беришинен жана ошондой эле ичимдик суунун таза болбогондугу таасир берип жатат деп түшүндүрүшөт.

Санэпидкөзөмөлдөө борбору Район боюнча жылдын жыйынтыгы менен 43 ич-келте оорусу катталган. Анын ичинен 27 ич-келте оорусу Бүргөндү айыл өкмөтүнөн, 11 ич-келте оорусу Момбеков айыл өкмөтүнөн, 1 ич-келте оорусу Кочкор-Ата шаарынан катталып жатат. Ич келте оорусу былтыркы жылга салыштырмалуу 18 оорулууга көбөйгөн. Бул оорунун катталганын себеби Майлуу-Суу шаары очог болгондуктан акыркы 10 жылдан бери жыл сайын көп катталууда. Жыл жыйынтыгында 372 объектилер текшерилген. Аларга 59 санитардык көрсөтмө берилип, санитардык эрежелерди сактабагандыгы үчүн 72 кишиге 54500 сом өлчөмүндө айып салынып өндүрүлгөн. Медициналык кароодон өз убагында өтпөгөн 42 адам иштен четтелген, 28 адамга эскертүү берилген, 78 обьект убактылуу жабылган. Жабылган объектилер кетирген кемчилдиктерин жойгондон кийин гана иштөөсүнө уруксат берилген.

“Кочкор-Ата” атындагы областтар аралык ден соолукту калыбына келтирүү борбору 105 сметалык койка менен түштүк областтан келген бейтаптарга стацианардык медициналык жардам көрсөтөт. 2014-жылда борбордо дарыланып чыккан бейтаптардын саны 3258. Атайын каражаттын эсебинен 604миң 400 сомдук акча каражаты жумшалып бардык бөлүмдөр ремонттолгон. Андан сырткары атайын каражаттын эсебинен 1млн 294миң сомго смета түзүлүп сезимтал бөлүмүнүн чатырын алмаштырылды. Реабилитациялоо бөлүмүнө кедровая фитобочка, тренажерный комплект жалпы суммасы 158миң 600 сомдук сатып алынды. Жыл жыйынтыгы менен атайын каражаттын эсебинен негизинен 2млн 255 миң сомдук жумуш жасалган.

Ноокен райондук маданият бөлүмү тарабынан 2014-жыл “Мамлекеттүүлүктү бекемдөө” жылынын алкагында жыл башында түзүлгөн иш пландарынын негизинде, маданий-массалык иш чаралар өз деңгээлинде өткөрүлдү. Атап айтсак, Кыргыз Эл баатыры, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Д.Садырбаевдин 75 жылдык мааракесине арналган «Манас дүйнөсүнө саякат» аттуу 500 манасчы катышкан иш-чара Ноокен стадионунда 2014-жылдын 1-июнунда болуп өткөрүлүп, катышуучулар Манастын үчилтиги болгон «Манас», «Семетей», «Сейтек» эпосторунан үзүндүлөрдү айтышты.

Жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Туусу жана ак калпак күнүнө арналган «Желбирей бер Кыргыз Туусу» аттуу иш-чара, Нооруз майрамына карата «Көктөм айы Ата-Журтту шат кылып, Нооруз менен элге келсин жакшылык» аттуу театралдаштырылган оюн зоок-кечеси, 31-август Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнө карата «Эгемен, эркин элим-23 жашта» аттуу салатанаттуу иш-чаралар өткөрүлдү.

Кыргыз элинин улуу демократ акыны Т.Сатылгановдун 150 жылдык мааракесине карата «Тоо булбулу-Токтогул», «Мыкты клуб», «Ааламга кеткен жол-айылдан башталат» аттуу айылдык маданият үйлөрү аралык сынактар өткөрүлдү. Барпы Алыкуловдун 130 жылдыгына карата Ч.Айтматов атындагы борбордук китепканада «Барпы Алыкулов түбөлүк жашайт» - аттуу адабий кечелер өткөрүлдү.

Ч.Айтматов атындагы райондук борбордук китепканада Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгына карата «Т.Сатылгановдун өмүрү жана чыгармачылыгы», «А.Токомбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы» аттуу угуза окуулар өткөрүлдү. «Акын жазуучулар мааракеңер кут болсун» -деген темада китеп көргөзмөлөрү уюшутурулду. Райондук жана айылдык китепканаларда «Улутум кыргыз- Урааным Манас», «Кыргызстан тоолуу өлкө», «Кыргыз каганатына -1170 жыл», «Эгемен Кыргызстан», «Достук бар жерде-ырыс бар»-аттуу көргөзмөлөр, «Мекеним-Кыргызстан» аттуу жолугушуу-кечелер өткөрүлдү.

А.Кулумбетов атындагы тарыхый-этнографиялык музейде 19-кылымга таандык буюмдардын көргөзмөсү, Мамлекеттик Гербдин бекитилгендигинин 20 жылдыгына карата «Кыргыз Республикасынын символикалары» жана Кара Кыргыз Автономиялуу Облусунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына арналган кечелер болуп өттү. «Ак кардуу Ала-Тоонун койнунда», «Дүйнө балдардын көзү менен»-аттуу сүрөт көргөзмөлөрү, «Манас-кыргыз рухунун туу чокусу» аттуу көргөзмөлөр уюштурулду.

Масы жана Кочкор-Ата балдар музыкалык мектептеринде теория жана сольфеджо сабагынан ачык сабактар өткөрүлдү. «Жаш талант -2014», «Өз Ала-Тоом –өскөн жер мекеним» «Манас» эпосу боюнча мектептер аралык сынактар болуп өттү. «Менин өлкөм», «Эне ыйык, эне кымбат баарынан» аттуу сүрөт көргөзмөлөрү, «Улуттук ынтымак –Кыргызстандын өнүгүүсүнүн негизи» аттуу иш-чаралар уюштурулду.
Райондук маданият бөлүмүнүн иш-планына киргизилген иш-чаралар аткарууга алынган, бирок «Улгайган адамдарга көңүл буру жана камкордук» акциясынын алкагындагы Шайдан айыл аймагында жайгашкан Ниязов атындагы жатак мектеп интернатынын окуучуларына колдоо көрсөтүү жана музыкалык мектептердин таланттуу окуучулары менен концерттик программа өткөрүлбөй калган. Ал эми алдыда республикалык бюджеттен акча каражатын бөлдүрүп, инвесторлорду тартып, райондук маданият үйүн курдурууга жетишүү максаты турат.
Ошондой эле, Ноокен айыл аймагынын Ноокен айылдык маданият үйүнө көңүл бурулбай, авариялык абалда турат. Маданият үйүнүн короосу таштанды таштоочу жайга айланып, арчаларды жергиликтүү калктын кой-эчкилери жеп жаткан болсо, ички бөлмөлөрүндө койдун кыгынан басаарга жер жок, короодон айырмасы калбай калган.

2014-жыл райондук кино дирекциясында 270 орундуу “Жаштык” кинотеатрынын оңдоп-түзөө иштери менен башталды. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 млн 500 миң сом акча каражаты райондук архитектура жана курулуш башкармалыгы тарабынан бекитилген сметанын негизинде жумшалып кино театр капиталдык ремонт болду. Бирок, театрдын оңдоп-түзөө иштери сапаттуу бүткөрүлгөнү менен кино залдын олтургучтарына, иш бөлмөлөрү үчүн эмеректерге, оргтехникаларга акча каражаты чечилбей келет. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу кинематография департаментине кайрылганда 2014-жылдын чыгым сметасына кирбей калгандыгына байланыштуу бул маселени 2015-жылдын сметасында каралаары айтылган.
Жылдын кинотармагындагы дагы бир чоң жаңылыгы болуп “Курманжан Датка” аттуу эки бөлүктөн турган тарыхый көркөм тасмасынын бет ачаары областтык кино дирекция тарабынан түзүлгөн графиктин негизинде «Жаштык» кино театрынын ачылуу аземине туура келип октябрь айында болуп өттү. Андан сырткары райондук аймагындагы мектептердин окуучуларына жана мугалимдер жамаатына адам баласы кылган эмгеги аркылуу гана ийгиликтерге жетишүү орду бар даректүү фильмдер көрсөтүлдү.
Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу кинематография департаменти тарабынан 2014-жылга берилген план 111миң сом болсо, аткарган планы 104 миң 300 сомду түздү. Жалпы план 94 % аткарылды.
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамды жер-жерлерде ишке ашыруу, мамлекеттик тилдин толук кандуу иштешин камсыз кылуу, башкаруу органдарында, мекеме ишканаларда, билим берүүдө иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө багытталган иш-аракеттер жасалууда. Атап айтсак, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил Мыйзамынын аткарылышы боюнча райондук мамлекеттик администрациясына караштуу Мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан рейддер жүргүзүлүп, бир топ соода түйүндөрүнө, дүкөндөргө, ашкана-кафелерге эскертүү берилди, натыйжада бир канча жарнактар мыйзамга ылайык кайра жазылып илинди.
Мекеме-ишканаларда “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамынын аткарылышы боюнча райондук мамлекеттик администрациясынын 2014-жылдын 14-майындагы 01-13\114 сандуу буйругунун негизинде текшерүү жүргүзүлүп, коллегияда каралып, жыйынтыгы боюнча тиешелүү мекемелерге эскертүүлөр берилди.
Райондун аймагында мындан сырткары мамлекеттик тилдин кадыр-баркын көтөрүү, чечендик өнөрдү өнүктүрүү, өспүрүмдөрдү кыргыз жана дүйнөлүк адабият жана маданиятка кызыгуусун арттыруу максатында 16жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн көркөм окуу сынагынын областтык турунда Гран-Прини жеңип алган Тайчиков Самат “Маданият аркылуу дүйнө тааным” аттуу сынактын республикалык туруна Жалал-Абад областынын атынан катышты. Ошондой эле, Мамлекеттик тилдин 25 жылдык мааракесине карата элди мекенчилдикке тарбиялоо, калк арасындагы ынтымакты чындоо максатында жер-жерлерде “Биз Кыргызстандыкпыз” жана “Ыр достукка көпүрө” аттуу кыргыз ырларын аткаруу боюнча кароо-сынактардын райондук туру өткөрүлүп жеңүүчү деп табылган “Манас” командасы регионалдык турдан 1-орунду, ал эми областтык турдан 2-орунду ээлеп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө караштуу областтык мамлекеттик тил комиссиясынын Диплому жана акчалай сыйлыгы менен сыйланышты.
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынан келген текшерүүнүн жыйынтыгында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында аткарылган иштер боюнча Ноокен району мыкты деп табылып, Кыргыз Республикасында Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн районубузга аталган комиссиянын Алкышы жарыяланды.

Райондо 2 кесиптик окуу жайы, Жалал-Абад мамлекеттик университетинин алдындагы Кочкор-Ата колледжи бар:
Кочкор-Ата колледжинде 1380 студент билим алууда.окуу жылына күндүзгү бөлүм боюнча 27 тайпа, сырттан окуу бөлүмү боюнча 22тайпа түзүлүп,билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатындамугалимдерге 1 жана 1,2 ставкадан сааттар берилди. 2013-2014-окуу жылында жаңы окуу жылдык планы 6 адистик боюнча иштеп жатат, ошондой эле жаңы окуу жылына карата:
1.Нефти жана газ кендерин бургулоо;
2.Нефти жана газды кайра иштетүү;
3. Мектепке чейинки билим берүү;
4.Транспорттун электр жабдыктарын жана автоматикасын тейлөө адистиктери боюнча лицензия алынып, бул багытта студенттер окутулууда.
№77, №68 кесиптик техникалык окуу жайыларында бүгүнкү күндө 360 окуучу билим алууда. Окутуу негизинен төмөндөгүдөй кесиптерди окутуу боюнча ишке ашырылат: Тракторист-машинист, интерьер-дизайнер, электргаз менен ширетүүчү, секретарь референт, тигүүчү, классический массаж, оператор ЭВМ, чачтарач(аял, эркек), повар, айыл-чарба өндүрүшүнүн устаты. Окуучулардын терең билим алуусу үчүн бардык шарттар түзүлүп, окуу жайдын материалдык техникалык базасын чыңдоо үчүн инженердик, педагогикалык кызматкерлер кесиптик адистерди даярдоодо үзүрлүү эмгектенүүдө. Атап айтсак, кесиптик лицейлердин окутуучулары 2014-2015-жаңы окуу жылы үчүн окуучуларды кабыл алуу боюнча мектептерге профориентация иштери уюштурулуп, апрель, май айларында мектептерде болуп кайтышты.

Райондук почта кызматы: “Кыргызпочтасы” мамлекеттик ишканасынын Ноокен райондук филиалында 12 айдын ичинде 275 млн 535 миң 400 сом пенсия, 86 млн 272 миң 842 сом жөлөк пул таратылып берилди. Ал эми акылуу кызмат көрсөтүүнүн планы 1млн 200миң сом болсо, натыйжада 1млн 242миң сомду түздү же болбосо план 103,5%га аткарылды. Ошондой эле 2015-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата гезит-журналдарга жазылуу мурдагы жылдарга салыштырмалуу райондук мамлекеттик администрациясынын колдоосу, айыл өкмөттөрдүн, Кочкор-Ата шаар мэриясынын жана мекеме-ишканалардын уюшкандыктары менен берилген план тапшырма област боюнча биринчи болуп аткарылды. Ал эми райондук гезитке жазылуунун саны 1933 экземплярды түздү, дагы да жазылуу улантылууда.

Райондук «Ноокен жаңырыгы» гезити районубуздун элин маалымат булактары менен камсыз кылуу, жакшы саамалыктарды, кетирген кемчилдиктерди бетке айтуу менен калайыктын, районубуздун турмуш шартын жакшыртууга көмөк көрсөтүү максатында өз милдетин аткарып келүүдө.
2014-жылдын ичинде гезиттин жалпы тиражы 2300 нуска, 12 айда 24 гезит чыгышы керек болсо, учурда 27 гезит чыгарылып, белгиленген план ашыгы менен аткарылды.
Редакция жайгашкан бөлмөлөр ремонттолуп, жаңы эмеректер жана компьютердик комплекти алынды. Райондук гезит, мурдагы жылга салыштырмалуу бул жылдан түстүү чыга баштады.

Жарандык Абалдык Актыларын Каттоо Бөлүмү Мыйзам чегинде өзүнө берилген ишти так аткаруу менен жарандык абалды каттоо иштерин жүргүзүштү. 2014-жыл ичинде Ноокен райондук ЖААК бөлүмү тарабынан берилген маалыматка карата жыл ичинде туулгандыгы боюнча-1189, каза болгондугу жонүндо-62, никелешкендиги жонүндо-410, ажырашкандыгы тууралуу -184, аталыкты аныктоо тууралуу -740, фамилиясын, атын өзгөрткөндүгү боюнча-1203, асырап алуу -15 күбөлүк берилген.

Райондук Архиви мекемеси 2014-жыл ичинде мамлекеттик сактоого документтерди кабыл алуу план боюнча 360 дело болгон болсо, аткарылганы 378 дело кабыл алынып, 105%ке аткарылган, арыз-талаптар план боюнча 700 болгон болсо, 922 арыз-талаптар катталып, план 131%ке аткарылды.

Райондук дене тарбия жана спорт бөлүмү түзүлгөн иш пландын негизинде райондук билим берүү бөлүмү менен биргеликте мектеп окуучулары арасында 2014-жылдын 18-январында спорттун волейбол, 25-январында спорттун баскетбол түрлөрү боюнча мелдештер, 1-февралда спорттун стол тенниси, тогуз-коргоол жана шахмат түрлөрү боюнча мектеп окуучуларынын райондук спартакиадасы болуп өттү. Ошондой эле 2014-жылдын 22-февралында Кочкор-Ата шаарында “Нефтяник” спорт сарайында спорттун шахмат, тогуз коргоол, стол тенниси, волейбол түрлөрү боюнча мугалимдердин кышкы спартакиадасы өткөрүлүп, ардагер дене тарбия мугалимдерге райондук билим берүү бөлүмү тарабынан “Ардактуу атуул” деген төш белги жана күбөлүктөрү берилди.
2014-жылдын 8-февралында райондук ат майданда кыргыз улуттук спорттун түрү “Көк бөрү” боюнча айыл өкмөттөр, Кочкор-Ата шаарынын арасында мелдеш өткөрүлдү.
Ошондой эле спорттун улуттук күрөш түрү боюнча Б.Эркинбаевдин жаркын элесине арналган турнир Кочкор-Ата шаарында уюштурулуп, районубуздун жеңүүчү спортсмендери Баткен облусунун Кадамжай районунда, Таш-Көмүр шаарында өткөрүлгөн турнирлерге катышып келишти.
2014-жылдын 10-майында Ысык-Көлдө III эл аралык марафон өтүп, бул мелдешке 15 мамлекет катышып, мелдеште Кочкор-Ата шаарынын тургуну женил атлетика боюнча 2-орунду ээледи. 16-майдан 18-майга чейин Жалал-Абад шаарында “Дени сак улут-өнүгүп жаткан өлкө” аттуу ураандын алдында спорттун волейбол түрү боюнча кыздар арасындагы мелдеште районубуздун кыздары алдынкы орундарды алып кайтышты.
2014-жылдын 7-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн “Алыш” күрөшү боюнча көчмө кубогу районубузда өткөрүлүп, Ош, Баткен, Жалал-Абад областтарынын район, шаарларынан спортсмендер катышышты.
Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 23 жылдыгына карата спорттун футбол түрү боюнча райондук мекеме-ишканалар жана айыл өкмөттөрү арасында мелдеш өткөрүлдү. Мындан сырткары райондук “Ноокен” футбол командасы областтык футбол Федерациясынын кубогуна катышып областтык кубоктун ээси болду.

Жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун, укук бузуулардын алдын алуу багытында:

Жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында район боюнча жаш өспүрүмдөрдүн саны 51100, анын ичинен мектеп окуучуларынын саны 29400. Профилактикалык каттоодо жыл башынан бери-105 жаш өспүрүм турган, ал эми 12 ай ичинде профилактикалык каттоого-149 жаш өспүрүм алынып, 102 жашы жете элек өспүрүм каттоодон чыгарылып, азыркы күндө 152 жашы жете элек өспүрүм профилактикалык каттоодо турат. 2014-жыл ичинде жашы жете элек өспүрүмдөр тарабынан 6 кылмыш иши катталып, бул кылмыштарга 6 жаш өспүрүм катышкан. Ошондой эле жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана ага жол бербөө максатында 384 жолу маектешүүлөр өткөрүлүп, 26 жолу тегерек столдор уюштурулуп, райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы жашы жете электер менен иштөө комиссиясына 14 материал жөнөтүлдү. Жаш өспүрүмдөргө карата профилактикалык жүргүзүлгөн иш-чаралар боюнча райондук мекеме уюм ишканаларга 24 жолу маалыматтар жөнөтүлүп, өткөрүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча 6 жолу массалык маалымат катары гезит, телевидениелерде чагылдырылды.
Мындан сырткары жер-жерлерде май айы ичинде мектеп окуучулары арасында “Менин укугум, милдетим жана жоопкерчилигим” -деген темада жыйналыштар өткөрүлдү.
Турмуштук оор кырдаалдагы балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоо боюнча рейддер жүргүзүлүп, балдар иштери боюнча комиссияда каралып, жыйынтыгында турмуштук оор кырдаалдагы балдарга жана үй-бүлөлөргө социалдык, медициналык жана психологиялык жардам берүү боюнча түзүлгөн жекече иштөө мерчемдеринин негизинде иш алынып барылууда.
Ошондой эле кароосуз жана көзөмөлсүз калган жашы жетпегендерди, турмуштун оор кырдаалында, анын ичинен кыйын шартта эмгектенген жана окубаган жашы жетпгенедерди табуу максатында 2014-жылдын 28-апрелинде Масы жана Кочкор-Ата автобекеттерине, базарларга рейддер жүргүзүлдү.
Мындан сырткары 2014-жылдын 30-майында Ноокен райондук мамлекеттик администрациясы, райондук эмгек, миграция жана жаштар бөлүмү жана жаштар борбору менен биргеликте “Мыкты көргөзмө курал” жана “Бош жумуш орундар менен камсыз кылуу, кесипке багыт берүү” жарманкелери өткөрүлдү. Кесипке багыт берүү боюнча бүтүрүүчүлөргө консультациялар берилди.
2014-жылдын 10-июнунда Ноокен райондук мамлекеттик администрациясынын №01-13/140-б сандуу “жаш балдарды жана мектеп жашындагы өспүрүмдөрдү каттоого алуу жөнүндө” буйругу чыгарылып, райондун аймагындагы 5жаштан 17жашка чейинки өспүрүмдөрдү каттоого алуу иштери жүргүзүлдү. Ал эми 2014-жылдын 17-сентябрында №01-13/183-б сандуу “райондун аймагындагы жашы жете элек өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана мектепке тартылбай калган окуучуларды тактоо жөнүндө” буйругу чыгарылып, айыл өкмөт башчыларына, Кочкор-Ата шаар мэрине, билим берүү бөлүмүнүн башчысына жана балдар иштери боюнча комиссияга тиешелүү милдеттенмелер жүктөлдү. Ошондой эле мектеп окуучулары арасында “Мен жана менин укугум” деген темада сүрөт жана дилбаян конкурстары жарыяланды. 2014-жылдын 28-31-октябрь күндөрү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын райондук бөлүмүнүн жетекчиси, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары, үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн жана жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери менен биргеликте Ноокен айыл аймагындагы №22, №7, №13, №8 орто мектептеринде, ал эми ноябрь-декабрь айларында Достук, Бүргөндү, Шайдан айыл аймактарынын мектептеринде жаштардын арасында кылмыштуулуктун алдын алуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

Арыз-каттардын аткарылышы жана аткаруу тартиби боюнча 2014-2013-жылга салыштырмалуу:
Райондук мамлекеттик администрацияга 2014-жыл ичинде 99 арыз-даттануулар катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 1 арыз көп катталган. Анын ичинен баардык арыздар өз мөөнөтүндө оң жагына чечилип, эки арыздын мөөнөтү узартылып, арыз ээлерине жазуу жүзүндө жооп берилген. Жыл ичинде 36 жеке кабыл алуу, 181 оозеки кабыл алуу катталып арыз ээлерине түшүндүрмө берилген. Келип түшкөн арыздардын көпчүлүгү турак жай салуу, материалдык жардам көрсөтүү, электр энергиясы, социалдык кызмат жана жеңилдиктерди алуу боюнча.
2014-жылда райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясынын заседаниеси 11 жолу өткөрүлүп, орчундуу 16 маселе каралып, анын ичинен 8 экономикалык, 6 социалдык, 2 аткаруучулук тартип, айыл чарбасы боюнча маселе каралып тийиштүү жыйынтыктар чыгарылган.
2014-жыл ичинде 1360 корреспонденция келип катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 78 корреспонденция көп катталган. Анын ичинен Кыргыз Республикасынын Президенттик администрациясынан 2 токтом, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнөн келген 8 токтом, 9 буйрук, 3 кат, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областтык ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн келген 37 токтом, 61 буйрук, 774 кат, областтык, райондук мекемелерден 472 каттар келип түшкөн.
2014-жыл ичинде райондук администрация башчысы тарабынан 80 токтом, 242 буйруктар чыгарылып, 1187 каттар жазылып тийиштүү жерлерге жөнөтүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Президенти А.Атамбаевдин 2014-жыл- Мамлекетүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыялагандыгына байланыштуу Ноокен райондук мамлекеттик администрациясы Президенттин Жарлыгын райондун аймагында аткаруу максатында 2014-жылдын 16-мартында №01-12/19 сандуу токтому жарыяланып төмөндөгүдөй иштер аткарылды.
2014-жылдын 1-июнунда мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына карата “Манас дүйнөсүнө саякат” аттуу 600 адамдын катышуусунда чоң долбоордогу иш-чара Ноокен стадионунда жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Катышуучулар Манастын үчилтиги болгон “Манас”, “Семетей” “Сейтек” эпосторунан үзүндүлөрдү аткарышты. Кыргыздын улуттук бийи болгон Кара Жорго бийин ЮНЕСКОнун материалдык эмес, маданий мурастар тизмесине көрүлүп жаткан аракеттерди колдоо иретинде райондун борбордук аянтында массалык түрдө 400 адамдын катышуусунда Кара жорго бийи уюштурулду.
Мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылынын алкагында “Мекеним-Кыргызстан” аттуу жолугушуу кече өткөрүлүп, акын Б.Райимбекованын калемине таандык “Бар бол дүйнө” аттуу китебинин бет ачары болуп өттү.
Элди мекенчилдикке тарбиялоо, калк арасындагы ынтымакты чындоо максатында жер-жерлерде “Биз Кыргызстандыкпыз” жана “Ыр достукка көпүрө” аттуу кыргыз ырларын аткаруу боюнча кароо-сынактардын райондук туру өткөрүлүп жеңүүчү деп табылган “Манас” командасы регионалдык турдан 1-орунду, ал эми областтык турдан 2-орунду ээлеп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө караштуу областтык мамлекеттик тил комиссиясынын Диплому жана акчалай сыйлыгы менен сыйланды.
Ошондой эле спорттун улуттук күрөш түрү боюнча Б.Эркинбаевдин жаркын элесине арналган турнир Кочкор-Ата шаарында уюштурулуп, районубуздун жеңүүчү спортсмендери Баткен облусунун Кадамжай районунда, Таш-Көмүр шаарында өткөрүлгөн турнирлерге катышып келишти.
2014-жылдын 10-майында Ысык-Көлдө III эл аралык марафон өтүп, бул мелдешке 15 мамлекет катышып, мелдеште Кочкор-Ата шаарынын тургуну женил атлетика боюнча 2-орунду ээледи. 16-майдан 18-майга чейин Жалал-Абад шаарында “Дени сак улут-өнүгүп жаткан өлкө” аттуу ураандын алдында спорттун волейбол түрү боюнча кыздар арасындагы мелдеште районубуздун кыздары алдынкы орундарды алып кайтышты.
2014-жылдын 7-июнунда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн “Алыш” күрөшү боюнча көчмө кубогу районубузда өткөрүлүп, Ош, Баткен, Жалал-Абад областтарынын район, шаарларынан спортсмендер катышышты.
Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 23 жылдыгына карата спорттун футбол түрү боюнча райондук мекеме-ишканалар жана айыл өкмөттөрү арасында мелдеш өткөрүлдү. Мындан сырткары райондук “Ноокен” футбол командасы областтык футбол Федерациясынын кубогуна катышып, областтык кубоктун ээси болду.
Жалпы билим берүү мекемелерине ички жана тышкы тартылган инвестициялар 85 млн сомду түздү. Ошондой эле Сакалды, Масы, Бүргөндү жана Арал айыл округдарында 4 балдар бакчасы ачылды. Сакалды айылында 38 млн.сомдук 220 орундуу жаны мектептин курулушу жүрүп жатат. Биз өткөн жылга анализ жасоо менен жаңы 2015-жылга алдыбызга план милдеттерди коюп, анын реалдуу түрдө аткарылышын камсыз кылуу максатында иш жүргүзүүбүз зарыл. Алар:
- Калк арасында жумушсуздукту азайтуу;
- Айыл өкмөттөрү, Кочкор-Ата шаары менен биргеликте жакырчылыкты кыскартуу максатында өз ара жардамдашуу жана жамааттык топтордун санын көбөйтүү жана алардын иш жүргүзүүсү үчүн жакындан жардам берүү жана конкреттүү иш алып баруу;
- Элдердин руханий байлыгын арттыруу максатында маданиятты, китеп фондусун жана спортту өркүндөтүү;
- Жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш жүргүзүү;
- Хизбут-Тахрир диний агымдарына каршы күрөшүүнү күчөтүү;
- Жалпы оорулардын, өлүмдүн, наристелердин, энелердин өлүмүнүн санын кыскартуу максатында ар түрдүү оорулардын алдын алуу жана профилактикалык иш жүргүзүү;
- Райондун аймагындагы коомдук тамактануучу жайлардын, базарлардын, жана башка жеке менчик ишканалардын санитардык абалын жакшыртуу;
- Мектептерде жана мектепке чейинки мекемелерде жетишпеген кадрлар, окуу куралдары, программалар, усулдук материалдары жана окуу-тарбиялык иштердин сапатын жандандырууну камсыз кылуу.

Погода в Кыргызстане


Курс валют